Double-click to edit text

Partner Site

Wat je moet weten

Inschrijving en vertrek: Chirolokalen, Dreef 8A, 3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek)

Prijs: 4 Euro voor volwassenen KIDS-tocht: 1,5 Euro

Vertrekuren: vanaf 7.30u tot 10.30u . De KIDS-tocht vertrekt om 10.15u.

Aard van de tocht : De tourtocht is uitsluitend recreatief, zonder enige vorm van competitie en is toegankelijk voor iedereen. Deelnemers genieten van een bewegwijzerd parcours met veiligheidsborden, bevoorrading(en), verzekering en wasgelegenheid.

Startnummer: Deelnemers ontvangen een startnummer dat aan de voorzijde van de fiets moet worden bevestigd met de bijgeleverde strips. Er wordt geen waarborg gevraagd voor het startnummer, maar deelnemers worden uitdrukkelijk verzocht het nummer terug af te leveren na de rit. Dit levert hen een GRATIS PANNENKOEK op. Het startnummer geeft ook toegang tot de bevoorradingen.

Bike wash: de afspuitstand is voorzien van gewone tuinslangen en hogedrukreinigers.

Bewaakte fietsstalling: permanente bewaking vanaf 7 u30 tot het einde

Bevoorrading :

Er zijn 2 bevoorradingen voorzien ( water, sportdrank, appelsienen, bananen, cake en wafels) :

de eerste aan de Jos Theys boerderij, Sluisbeekstraat in Kortrijk-Dutsel

de tweede (voor de 65 en 45 km) in Nieuwrode aan de kerk

Douches :

Er is een ruime kleedruimte voorzien en een douchecel voor de mannen. De vrouwen kunnen gebruik maken van de douche in de Chirolokalen .

Kantine: In de Chirolokalen en in de ruimte vóór de lokalen wordt er gezorgd voor spijs en drank.

Geniet van het lokale bier NIVOO en van een ruime keuze van andere dranken . Er is soep om ons op te warmen en wie zijn startnummer inlevert krijgt een gratis pannenkoek.

Parking

• Parking op het Dorpsplein, aan de voor en achterkant van het Gemeentehuis, langs de Doelestraat (tot aan de Gildestraat), Gobbelsrode, Dutselstraat (vanaf Kerkstraatje) en de Bruul.

• Stewards geven aanduidingen over de parkeermogelijkheden.

• De inrichters hebben in nauwe samenwerking met de plaatselijke politiediensten een verkeersplan uitgetekend zodat het gewone verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt .

Hulpdienst - MTB Bijstand :

Bij de inschrijving krijgt elke deelnemer een kaartje mee met het noodnummer van onze

MTB -bijstand : 0477 66 07 02

Bij ongeval of ernstige panne kunnen de deelnemers hiervan gebruik maken. Wij organiseren in samenspraak met het slachtoffer en de hulpdienst de passende bijstand.

Veiligheid, gedragscode en reglement

Langs het parcours worden veiligheidsborden geplaatst op de plaatsen die gevaarlijk kunnen zijn, meer in het bijzonder indien er een rijweg moet overgestoken worden.

Tijdens de tocht dienen de deelnemers de natuur en de wegcode te respecteren, geen afval achter te laten , niet af te wijken van het parcours en de andere weg- en bosgebruikers te eerbiedigen. De deelnemers moeten hun snelheid aan de omstandigheden aanpassen en mogen geen onnodige risico’s nemen.

Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht..

Foto’s

De foto’s die wij nemen zullen via picasa kunnen bekeken worden een paar dagen na de tocht..

http://picasaweb.google.com/MTBKortrijkDutsel?feat=email